کد های شیرانویی! tag:http://nanami-shiranui.mihanblog.com 2020-05-23T14:13:10+01:00 mihanblog.com star welcome 2018-09-22T08:22:57+01:00 2018-09-22T08:22:57+01:00 tag:http://nanami-shiranui.mihanblog.com/post/43 ♡мɒo♡тɒмɒii♡ و باز هم ولکام ._.گفتم قبل مدرسه ها یه فعالیتی کنم دگ خیلی خوب شد ولی -.-قیمت = 15 نظر به ثابت وب اصلی ناموسا گرون نیس دیگه :|من هر جا میرم پایین 20 نظر ولکام درست حسابی نمیدن :/+اندازش شاید یه کم بزرگ باشه .اگه بخواین کوچیکش میکنم ^^برا پرداخت قیمت رو عکس زیر کلیک کن ^^ و باز هم ولکام ._.
گفتم قبل مدرسه ها یه فعالیتی کنم دگ 
خیلی خوب شد ولی -.-
قیمت = 15 نظر به ثابت وب اصلی 
ناموسا گرون نیس دیگه :|
من هر جا میرم پایین 20 نظر ولکام درست حسابی نمیدن :/
+اندازش شاید یه کم بزرگ باشه .
اگه بخواین کوچیکش میکنم ^^
برا پرداخت قیمت رو عکس زیر کلیک کن ^^
]]>
دکمه ... 2018-09-14T11:38:03+01:00 2018-09-14T11:38:03+01:00 tag:http://nanami-shiranui.mihanblog.com/post/42 ♡мɒo♡тɒмɒii♡ یو ._.یه دکمه آوردم .-.قیمت : 10 نظر به ثابت ._.خواستین براتون مینویسم روش ._.برا پرداخت قیمت بکلیک رو عکس زیر ._. یو ._.
یه دکمه آوردم .-.
قیمت : 10 نظر به ثابت ._.
خواستین براتون مینویسم روش ._.
برا پرداخت قیمت بکلیک رو عکس زیر ._.
]]>
قالب Fairys are real 2018-09-12T13:27:23+01:00 2018-09-12T13:27:23+01:00 tag:http://nanami-shiranui.mihanblog.com/post/41 ♡мɒo♡тɒмɒii♡ یه قالب جدید ^-^خیلی وقته ساختمش ولی حال نداشتم کدش کنم :|قیمت :200 نظردمو برای پرداخت قیمت بکلیک رو عکس زیر جای دیگه بپردازید حساب نی :/
یه قالب جدید ^-^
خیلی وقته ساختمش 
ولی حال نداشتم کدش کنم :|
قیمت :200 نظر
دمو 
برای پرداخت قیمت بکلیک رو عکس زیر 
جای دیگه بپردازید حساب نی :/
]]>
بازگشتی دوباره :| +یع ولکام ^^ 2018-09-12T13:04:52+01:00 2018-09-12T13:04:52+01:00 tag:http://nanami-shiranui.mihanblog.com/post/40 ♡мɒo♡тɒмɒii♡ واهی چند ساله پست نمیذارم؟ :|نمیدونم واقعیتش ...چن وقتی میشه حس میکنم دیگه نمیتونم مثل قبل قالب بسازم نمیدونم چم شده :|به هر حال من بازگشتم ._.اینم یه ولکام که قیمتش 10 نظر به ثابت وب اصلیمه خواهشا قیمتا رو اینجا نپردازید :|+خواهشا خواهشا بی اجازه ولکام هارو برندارید من قیمت هارو کم گذاشتم ولی شما سوءاستفاده نکنی خا :/یه جا وفتم دیدم ولکاممو بی اجازه برداشته :/بس کنین این ادا اصولا تروخدا :/ واهی چند ساله پست نمیذارم؟ :|
نمیدونم واقعیتش ...
چن وقتی میشه حس میکنم دیگه نمیتونم مثل قبل قالب بسازم 
نمیدونم چم شده :|
به هر حال من بازگشتم ._.
اینم یه ولکام که قیمتش 10 نظر به ثابت وب اصلیمه 
خواهشا قیمتا رو اینجا نپردازید :|
+
خواهشا خواهشا بی اجازه ولکام هارو برندارید من قیمت هارو کم گذاشتم ولی شما سوءاستفاده نکنی خا :/
یه جا وفتم دیدم ولکاممو بی اجازه برداشته :/
بس کنین این ادا اصولا تروخدا :/

]]>
قالب This world is wrong!!! 2018-06-03T09:23:24+01:00 2018-06-03T09:23:24+01:00 tag:http://nanami-shiranui.mihanblog.com/post/39 ✗Someone✗ های^_^قالب جدید درست کردم:/خعلی خفن شد:/خودم خیلی دوسش دارم:/قیمت:100 نظر:/دمو http://uupload.ir/files/j4yk_untitled.png
های^_^
قالب جدید درست کردم:/
خعلی خفن شد:/
خودم خیلی دوسش دارم:/
قیمت:100 نظر:/
دمو
]]>
ولکام انیمه ای 2018-06-02T14:41:28+01:00 2018-06-02T14:41:28+01:00 tag:http://nanami-shiranui.mihanblog.com/post/38 ✗Someone✗ سلام:/حرفی ندارم:/رایگان می باشد:/ http://uupload.ir/files/fuo2_2.png
سلام:/
حرفی ندارم:/
رایگان می باشد:/

]]>
قالب I've already dead 2018-06-02T08:08:04+01:00 2018-06-02T08:08:04+01:00 tag:http://nanami-shiranui.mihanblog.com/post/37 ✗Someone✗ سلام:/قالب I've already deadقیمتش 100 نظر به ثابت:/دمو http://uupload.ir/files/ly1t_untitled.png
سلام:/
قالب I've already dead
قیمتش 100 نظر به ثابت:/
دمو
]]>
نویسنده جدید:/ 2018-06-02T08:01:54+01:00 2018-06-02T08:01:54+01:00 tag:http://nanami-shiranui.mihanblog.com/post/36 ✗Someone✗ های:/نویسنده جدید هسدم:/اسم زیاد دارم:/سایکو،ناکی،ادگاوا(ادی)شما هرچی دوس دارید صدام کنید-_-حرف دیگه ای ندارم:/فقط یه نکته:من از هیچ کسی کپی نمی کنم حتی زیاد توی وب های کدنویسی هم نمی رم که چیزی رو ببینم که بخوام کپی کنم پس اگه دیدید چیزی از کدهایی که من ساختم شبیه مال شما بوده تصادفی بوده:/پ.ن.اگه کدی رو خریدید و مشکلی داشت بگید درستش کنم^_^سایونارا:/ https://pa1.narvii.com/6354/0797821d9d25187bdc0f8798b0de3955fa3f6e37_hq.gif
های:/
نویسنده جدید هسدم:/
اسم زیاد دارم:/
سایکو،ناکی،ادگاوا(ادی)
شما هرچی دوس دارید صدام کنید-_-
حرف دیگه ای ندارم:/
فقط یه نکته:
من از هیچ کسی کپی نمی کنم حتی زیاد توی وب های کدنویسی هم نمی رم که چیزی رو ببینم که بخوام کپی کنم پس اگه دیدید چیزی از کدهایی که من ساختم شبیه مال شما بوده تصادفی بوده:/
پ.ن.اگه کدی رو خریدید و مشکلی داشت بگید درستش کنم^_^
سایونارا:/
]]>
قالب kawaii purple 2018-03-14T16:19:08+01:00 2018-03-14T16:19:08+01:00 tag:http://nanami-shiranui.mihanblog.com/post/34 ♡мɒo♡тɒмɒii♡ یو ^^قالب بنفش آوردم ^*^خیلی خوشگله زحمت کشیدم سرش بد جور -_-قیمت = 300 تا به ثابت ^^دمو
یو ^^
قالب بنفش آوردم ^*^
خیلی خوشگله زحمت کشیدم سرش بد جور -_-
قیمت = 300 تا به ثابت ^^
دمو
]]>
قالب yellow sun 2018-03-07T12:42:01+01:00 2018-03-07T12:42:01+01:00 tag:http://nanami-shiranui.mihanblog.com/post/33 ♡мɒo♡тɒмɒii♡ سهلام *-*یو غالب فوق گوگول آوردم ^0^خیلی خوشگله *-*قیمت = 300 نظر به پست ثابت توجه : این مدل بدنه که گل منگلیه رو اولین بار من ابداء کردم ._.ببینم کسی بعد از من اینجوری کردم میره تو لیست کپی گرا ._./دمو 
سهلام *-*
یو غالب فوق گوگول آوردم ^0^
خیلی خوشگله *-*
قیمت = 300 نظر به پست ثابت 
توجه : این مدل بدنه که گل منگلیه رو اولین بار من ابداء کردم ._.
ببینم کسی بعد از من اینجوری کردم میره تو لیست کپی گرا ._./
دمو 
]]>
قالب please love natur 2018-02-23T15:30:05+01:00 2018-02-23T15:30:05+01:00 tag:http://nanami-shiranui.mihanblog.com/post/30 ♡мɒo♡тɒмɒii♡ یو میناااا ^______^عامده عم با یک غالب خعفن *0*بسی بیوتیفول شدش *0*بزرگه *0*غیمت : 300 نظر بو پست ثابت *0*دمو 
یو میناااا ^______^
عامده عم با یک غالب خعفن *0*
بسی بیوتیفول شدش *0*
بزرگه *0*
غیمت : 300 نظر بو پست ثابت *0*
دمو 
]]>
قالب green storm 2018-02-11T12:27:44+01:00 2018-02-11T12:27:44+01:00 tag:http://nanami-shiranui.mihanblog.com/post/29 ♡мɒo♡тɒмɒii♡ یو ^^قالب green storm بسی خوشگل ^^خیلی دوسش میدارم ^^سایزش کوچیکه ^^قیمت = 150 نظر به پست ثابت ^^دمو 
یو ^^
قالب green storm 
بسی خوشگل ^^
خیلی دوسش میدارم ^^
سایزش کوچیکه ^^
قیمت = 150 نظر به پست ثابت ^^
دمو 
]]>
قالب noragami 2018-02-11T11:53:05+01:00 2018-02-11T11:53:05+01:00 tag:http://nanami-shiranui.mihanblog.com/post/28 ♡мɒo♡тɒмɒii♡ هاااای^^یه قالب بزرگ ساختم *0*از انیمه نوراگامیییی *0*خعلی خفن شد! قیمت = 300 نظر به پست ثابت^^دمو 
هاااای^^
یه قالب بزرگ ساختم *0*
از انیمه نوراگامیییی *0*
خعلی خفن شد! 
قیمت = 300 نظر به پست ثابت^^
دمو 
]]>
دکمه ^^ 2018-02-11T11:43:35+01:00 2018-02-11T11:43:35+01:00 tag:http://nanami-shiranui.mihanblog.com/post/27 ♡мɒo♡тɒмɒii♡ کونوچی^^ده ساله پست نمیذارم :|عامدم با دکمه های بسی کاوایی^^قیمت هر کودوم 4 نظره^^اندازه های همشونم همینیه که میبینین ^^اگه بخواین براتون روش مینویسم ^^1-2-3-4-5-6- کونوچی^^
ده ساله پست نمیذارم :|
عامدم با دکمه های بسی کاوایی^^
قیمت هر کودوم 4 نظره^^
اندازه های همشونم همینیه که میبینین ^^
اگه بخواین براتون روش مینویسم ^^
1-
2-
3-
4-
5-
6-
]]>
قالب orang girl 2018-01-15T07:05:32+01:00 2018-01-15T07:05:32+01:00 tag:http://nanami-shiranui.mihanblog.com/post/24 ♡мɒo♡тɒмɒii♡ یو میناااا ^^اومدم با یه قالب بزرگ ^^اولین قالب بزرگمه *^*اینقده اوشمل شدههههه $_$قیمت = 200 نظر به پست ثابت ^^اگه به جای دیگه ای نظر بدین حساب نمشه :|دمو 
یو میناااا ^^
اومدم با یه قالب بزرگ ^^
اولین قالب بزرگمه *^*
اینقده اوشمل شدههههه $_$
قیمت = 200 نظر به پست ثابت ^^
اگه به جای دیگه ای نظر بدین حساب نمشه :|
دمو 
]]>